Gødstrup Sø

Vandrikse, december 2022
Fiskehejrer
Dompap
Toppet Lappedykker i regnvejr
Sortterne, juli 2022
Sortterne, juli 2022
Gransanger
Regnvåd Tårnfalk han
Fiskeørn, september 2015
Splitterne, august 2021
Splitterne, august 2021
Broget Fluesnapper, maj 2021
Skægmejser han og hun, Voldstedet 2021
Trækkende Bramgæs, maj 2021
Stor Skallesluger, han, marts 2021
Toppet Lappedykker. Parret bekræfter tilknytning til hinanden. Marts 2021
Halemejse, sydlig race.
Sortænder, november 2020
Pibesvaner i aftenlys, november 2020
Et mindre hit - en Nordisk Lappedykker, november 2020