SobySoe_CGL Søby Sø - morgenlys set fra AFLD bjerget.